Riskjusterad avkastning: Att balansera risk och avkastning för privatpersoner

01 november 2023 Jon Larsson

En grundlig översikt över riskjusterad avkastning

Introduktion

stocks

Riskjusterad avkastning är en viktig koncept inom finansvärlden, som hjälper investerare att bedöma avkastningen de kan förvänta sig baserat på den risk de är villiga att ta. I denna artikel kommer vi att utforska vad riskjusterad avkastning är, olika typer av riskjusterade mätningar som används, deras popularitet och hur de skiljer sig från varandra. Dessutom kommer vi att granska historiska för- och nackdelar med riskjusterad avkastning och ge en objektiv bedömning av dem.

En omfattande presentation av riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning är ett mått på huruvida en investering genererar tillräcklig avkastning i förhållande till den risk som tas. Det är helt enkelt inte tillräckligt att bara titta på den totala avkastningen på en investering för att bedöma dess faktiska prestanda. Faktorer som marknadsförhållanden, volatilitet och diversifiering spelar alla en viktig roll i att bedöma den verkliga avkastningen på en investering.

Några populära riskjusterade mätningar inkluderar Sharpe-kvoten, Sortino-kvoten och Treynor-måttet. Sharpe-kvoten är det vanligaste måttet och mäter förhållandet mellan en investerings överavkastning och volatilitet. Sortino-kvoten är liknande, men fokuserar på negativ volatilitet för att mäta risk. Treynor-måttet fokuserar på förhållandet mellan en investerings överavkastning och systematisk risk. Dessa mätningar ger en bättre bild av hur en investering faktiskt presterar, eftersom de tar hänsyn till både avkastning och risk.

Kvantitativa mätningar om riskjusterad avkastning

För att beräkna riskjusterad avkastning används olika kvantitativa mätningar. Dessa mätningar tar hänsyn till den historiska avkastningen på en investering och jämför den med den underliggande risken.

För att beräkna Sharpe-kvoten divideras avkastningen på investeringen över risken, vilket ger ett mått på hur mycket avkastning som genereras per enhet av risk. Ju högre Sharpe-kvoten är, desto mer gynnsam är den riskjusterade avkastningen.

Sortino-kvoten beräknas på ett liknande sätt som Sharpe-kvoten, men endast negativ volatilitet beaktas. Detta betyder att den tar med endast mer betydande nedgångar och ger en mer exakt bild av risken som är involverad.

Treynor-måttet jämför överavkastningen med betan, vilket mäter en investerings känslighet för marknadens rörelser. Det ger investerare en uppfattning om hur väl investeringen har presterat i förhållande till marknaden.

Skillnader mellan olika riskjusterade mätningar

De olika riskjusterade mätningarna skiljer sig åt i sina metoder och fokus. Sharpe-kvoten, till exempel, fokuserar på den totala volatiliteten och ger vikt åt både upp- och nedgångar. Sortino-kvoten, å andra sidan, fokuserar bara på de negativa rörelserna och ger en bättre bild av riskerna i en investering. Treynor-måttet fokuserar mer på marknadsrörelser och hur väl en investering har presterat i förhållande till dessa.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika riskjusterade mätningar

Historiskt sett har de olika riskjusterade mätningarna haft sina för- och nackdelar. Sharpe-kvoten har till exempel kritiserats för att bara mäta genomsnittlig volatilitet och inte ta hänsyn till extremt negativa rörelser. Detta kan ge en missvisande bild av risken i en investering.

Sortino-kvoten har fördelen att den tar med negativ volatilitet och ger en mer rättvis bild av riskerna i en investering. Nackdelen är att den bara fokuserar på nedgångar och kan ignorera vinstpotentialen i en investering.

Treynor-måttet har också sina för- och nackdelar. Det ger en bra uppfattning om hur väl en investering har presterat i förhållande till marknaden, men tar inte hänsyn till den totala volatiliteten i investeringen.Slutsats

Riskjusterad avkastning är en viktig faktor att överväga för privatpersoner som investerar. Genom att använda olika riskjusterade mätningar kan investerare få en bättre bild av hur en investering faktiskt presterar och vilken risk som är involverad. Sharpe-kvoten, Sortino-kvoten och Treynor-måttet är några av de mest populära riskjusterade mätningarna och de har alla sina för- och nackdelar. Genom att förstå skillnaderna och använda rätt mätning för rätt investering kan privatpersoner ta mer informerade beslut och balansera risk och avkastning på ett effektivt sätt.

FAQ

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett mått som används för att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till den risk som tas. Det hjälper investerare att få en bättre bild av hur väl en investering presterar med hänsyn till risken.

Vilka är för- och nackdelarna med olika riskjusterade mätningar?

Sharpe-kvoten är den vanligaste mätningen, men den har kritiserats för att inte beakta extremt negativa rörelser. Sortino-kvoten tar med negativ volatilitet, men kan ignorera vinstpotentialen. Treynor-måttet fokuserar på marknadsrörelser men tar inte hänsyn till total volatilitet. Det är viktigt att förstå dessa för- och nackdelar när man använder riskjusterade mätningar.

Vilka typer av riskjusterade mätningar används vanligtvis?

Några vanliga typer av riskjusterade mätningar inkluderar Sharpe-kvoten, Sortino-kvoten och Treynor-måttet. Dessa mätningar tar hänsyn till både avkastningen och risken för att ge en mer realistisk bild av hur en investering presterar.

Fler nyheter